Archiv

Týmová práce nám není cizí! Pořádání oblastního žebříčku na Čížkových kamenech

panorama

panorama

Tak jako u většiny týmů, i na nás přišlo pořádání oblastního žebříčku. Útočištěm našeho závodu se staly Čížkovy kameny, skvost našich map. Terén velice plný kamenových polí, srázků či skalek. Závodníci se mohli těšit na technicky i fyzicky náročnou zkrácenou trať. Shromaždiště jsme měli na louce za kostelem v Markoušovicích.

Práce na závodu začaly samozřejmě už dávno dříve. Domluva louky pro shromaždiště, domluva s hajným i ředitelem trailů, které se v této oblasti nacházejí, stavba tratí, roznos lístečků, plány, tisk map a tak dále. Všichni společně jsem se však vrhli do práce až v pátek odpoledne, den před samotným závodem. Měli jsme perfektně rozdělené funkce. Dorostenci roznášeli stojany, startéři si kompletně připravili start, naopak cílaři cíl. Na shromaždišti mezitím vyrostla řada stanů, cedulí či ohraničení (např. pro parkoviště). Vyfáborkovala se také cesta na start, z cíle, trať pro malé závodníky i povinný průběhový koridor. Vše se zvládlo a vše bylo připraveno na druhý den.

V sobotu ráno přípravy vrcholily. Roznašeči donesli na stojany i krabičky s lampiony a zkontrolovali si navzájem kontroly. Poté „zamlíkovali“ traily a zůstali u nich, aby je i hlídali. Na shromaždišti se poté dokončily veškeré zbylé stavby. Do připravil se bufet i prezentace a nachystaly se i občerstvovačky. Následně už začali přijíždět sami závodníci.

Po závodě se zase muselo vše uklidit. Posbírat kontroly i fáborky, sklidit občerstvovačky, cíl, start a samozřejmě celé shromaždiště. Věci se poté rozvezli do Mladých Buků, Rudníku či do Trutnova.

Bohužel se na závodě objevilo i pár komplikací. Tou největší bylo něco, co se nedalo ovlivnit – počasí (vyjma slavných indiánských šamanů – ó Manitou jim žehnej). Dále také neukázněné chování pár trailistů, kteří, i přes zavření a důsledné pokárání, pouze místo objeli a bez ohledu na nebezpečí, které mohli způsobit pokračovali v cestě dále.

Věříme však, že si závodníci závod užili a že na závod Lokomotivy Trutnov dorazí i příště. Budeme se těšit.

Stránka závodu: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6744

OB Postupy: https://obpostupy.orientacnisporty.cz/zavod/f0bb8cd7fd5b4f55a9b5e8a700811f49

Vojta Kotyk

fotky na https://obltu.rajce.idnes.cz/Cizkace2022

sunIMG_0025